На главную раздела

Методика курсів

Всі педагоги навчального центру GoStudy є носіями мови. Навчальний процес побудований на прямому методі – переважному невикористанні рідної мови учнями. З першого заняття використовується лише чеська мова.

Мета курсів – розвиток в студентів пасивних мовних навичок ( розуміння усного та писемного мовлення) та активних навичок (відтворення усного та писемного мовлення) на рівні В2 та вище.

Педагоги GoStudy використовують комбінацію комунікативного методу навчання та супроводжуючих методів.

Курси GoStudy – інтенсивні. Студенти займаються мовою 5-6 академічних годин на день.

Завдання – максимально ефективно використати відведені на мовний курс 870 академічних годин, при цьому зробити процес навчання цікавим та підтримувати в студентів бажання вивчати чеську мову.

Комунікативний метод

Навчання за допомогою діалогу

Насамперед педагоги знайомлять студентів з мовою щоденних комунікативних ситуацій. Найчастіше навчання ведеться за допомогою діалогу, де вчитель виступає в ролі помічника та друга. Щоб студенти не відчували складнощів в реальному спілкуванні чеською мовою, ми пояснюємо для них, як використовувати мову для різних цілей ( навчаємо відрізняти формальну від неформальної, усну та письмову мову) і з самого початку навчання тренуємо навички підтримання розмови.

На перших етапах відпрацьовуються навички спілкування з обмеженою лексичною та граматичною базами, на останніх етапах – навички використання вивченої за рік лексики на рівні В2 та вище.

“Мої студенти оцінюють комунікативний підхід до вивчення чеської мові та те,що ми часто ходимо на прогулянки та екскурсії Прагою”

Володимир Новак (PhDr. Vladimír Novák),

Brainstorming и role-play

Частиною комунікативного методу є так званий brainstorming – метод мозкового штурму. Педагог ставить завдання, а студенти діляться своїми ідеями – просто перелічують все, що вони думають по даній темі. Викладач бере на себе роль провідника, допомагає студентам міркувати у вірному напрямку, коментує всі їхні ідеї та дає підказки.Такі завдання дуже ефективні під час засвоєння лексики. Мета методу – навчити студентів швидко реагувати на питання, не боятися розмовляти, легко висловлювати свою думку чеською мовою. В то же час тут тренується граматика та практикуються навички письма.

Ще один улюблений нашими студентами комунікативний метод – role-play – рольові ігри.Для того,щоб зробити процес навчання різноманітнішим, наші педагоги включають в нього ігри, бінго, кросворди, доміно, пазли, карти і так далі. Мета – закріпити вивчену граматику та лексику. Педагоги часто влаштовують змагання для студентів, організовують роботу в парах та групах.

Щоб закріпити продуктивні навички усної та письмової мови використовуються графічні матеріали. В GoStudy дуже багата база навчальних ілюстрованих матеріалів.

“Робота вчителем – дуже вимоглива та непроста, але мені дуже подобається. Мої студенти кажуть про мене, що я надзвичайно терпляча :)”

Маркета Швеглова (Bc. Markéta Švehlová),

Позакласні заходи

Велику роль у підвищенні мотивації учнів до вивчення чеської мови відіграють позанавчальні заняття. Тому в нас завжди організовується багато поїздок, екскурсій, розмовних вечорів, походів на культурні заходи. Мета – допомогти студентам почати активно використовувати розмовну чеську мову в повсякденному житті.

Аудіовізуальний та аудіолінгвальний методи

Аудіолінгвальний метод ми активно використовуємо під час відпрацювання фонетичних навичок. Практично щодня наші педагоги використовують проектор. Дуже багато уваги приділяється завданням на аудіювання, слухаємо чеські пісні, дивимося фрагменти чеських фільмів. До них у нас вже розроблені завдання, направлені на розвиток продуктивних мовних навичок.Використовуються такі прийоми, як імітація, завчання, утворення мовного висловлювання за аналогією.

Лише апробовані методи

Від використання таких сучасних методів, як сугестопедія ( використання музичного впливу для покращення сприйняття матеріалу) або методу act and speak ( вивчення мови за допомогою театральних вистав), ми в нашому навчальному центрі відмовилися.

Нам необхідно, щоб наші студенти за відносно короткий час, тобто 6-8 місяців, навчилися добре володіти чеською мовою та досягли рівня В2. Для цього ми використовуємо апробовані методи.

“Моя мета – навчати так, щоб мої студенти не боялися розмовляти чеською, вступали в чеські університети та інтегрувалися в чеське суспільство”.

Яна Гудечкова (Mgr. Jana Hudečková),

Формування граматичних компетенцій

Нам потрібно,щоб наші студенти добре засвоїли граматику чеської мови. Не завжди головним методом презентації граматики є пояснення її вчителем.Тобто фронтальний метод є основним, але ми також намагаємося підштовхнути студентів до того, щоб вони самі вчилися виводити граматичні правила. По-перше, таким чином правила краще запам’ятовуються. По-друге, студент вчиться розуміти чеську мову як систему.

Метод навчання критичному читанню

Ми готуємо студентів до навчання в чеських вузах, тому одна з головних цілей – навчити їх розуміти тексти. На вступних іспитах на багатьох напрямках перевіряються здібності абітурієнтів розуміти складні тексти за спеціальністю. На перших етапах ми працюємо з найпростішими текстами. На них студенти вчаться читанню чеською мовою.

Як тільки ми вивчимо основи граматики, починаємо працювати з більш складними текстами. Наприклад, газетними статтями, науково-популярними текстами з різноманітних тематичних журналів. Студентам важливо навчитися розуміти основну думку тексту.

Педагоги виконують зі студентами різного типу завдання, звертаючись до текстів зі вступних іспитів в чеські вузи минулих років. Ця робота включає в себе поглиблене вивчення лексики чеської мови. Студенти вчаться добирати синоніми та антоніми. На заняттях розвиваються навички критичного читання, вміння вивести потрібне з тексту, що випливає з тексту, визначити авторські інтенції.

Збільшена кількість годин на фонетику

Так як російський акцент дуже сильний, ми збільшили в нашій навчальній програмі кількість годин на фонетику. При постановці чеської вимови використовуються аудіолінгвальні методи.Виконуються вправи на вимову чеських звуків, закріплюються навички вимови довгих голосних.

Інтенсивну фонетичну практику студенти проходять на першому тижні навчання. Далі протягом курсу педагоги виправляють неправильну вимову на заняттях та додатково розвивають фонетичні компетенції студентів в рамках консультативних годин. За необхідності до процесу навчання залучається логопед.

В курсі всіх нових методик

Всі педагоги GoStudy є членами Асоціації викладачів чеської мови як іноземної (AUČCJ).

Наші викладачі регулярно беруть участь та виступають на зустрічах та семінарах. Як члени Асоціації, наші педагоги в курсі нових методик, підручників та проектів.На зібранні методичної комісії навчального центру GoStudy ми обговорюємо, які нові прийоми доцільно включити в навчальний процес та в якому обсязі.

Тестування та контроль прогресу студента

В процесі навчання ми виокремлюємо етапи.Регулярно проводяться проміжні тестування прогресу студентів.Всі педагоги складають невеликі тести, які перевіряють, як студенти засвоїли окремі теми. З інтервалом у кожні 100 академічних годин всі групи пишуть порівняльний тест. Викладачі протягом всього курсу надають оцінку мовного прогресу кожного студента та індивідуальні рекомендації.

В кожного викладача GoStudy є консультативні години.Студент може прийти і попросити пояснити незрозумілу йому тему.

Якщо серед студентів виявляються діти з порушенням здатностей до навчання – з дислексією та дисграфією, викладачі застосовують відносно них індивідуальний підхід. Після завершення навчання кожний студент пише підсумковий тест та складає іспит. Цей іспит інформує студентів про те, якого рівня знань чеської мови вони досягли відповідно до CEFR (Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою).

Читайте також: – Використовувані підручники

Оцените этот материал

Мы стараемся публиковать максимально информативные материалы о жизни и учебе в Чехии. Пожалуйста, дайте нам знать, если эта статья была вам полезна и интересна

Ваш голос будет первым! {{average}} из 5 на основании {{count}} голосов {{voteMessage}} Произошла ошибка во время запроса

Оставить комментарийВаш комментарий

Подробнее

Методика курсів Концепція курсів GoStydy Офіси GoStudy